BW-Zone

การจัดอันดับของโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี:
 • Binarium
  Binarium

  อันดับที่ 1 ในการจัดอันดับโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี!

 • Binomo
  Binomo

  อันดับที่ 2 ในการจัดอันดับ! นายหน้าที่เชื่อถือได้

Die BW-Zone Indicator For MT4

Der BW-Zone Indicator For MT4 ist ein großartiger Indikator, der versucht, die vierte Dimension der Chaostheorie von Bill Williams visuell zu interpretieren. Williams ist ein angesehener Trader und Analyst, der viele Indikatoren entwickelt hat. Sein bekanntestes Handelssystem kombiniert Handelspsychologie und Chaostheorie. Die Chaostheorie ist ein mathematisches Konzept, das besagt, dass unvorhersehbare Entwicklungen in normalen (deterministischen) Gleichungen auftreten können. Im Handel geht die Theorie davon aus, dass sich der Markt unvorhersehbar bewegt.

Partially Automated Trading Besides Your Day Job
Alerts In Real-Time When Divergences Occur
My Recommended MT4/MT5 Broker

Durch Hinzufügen des psychologischen Faktors zur Chaostheorie behauptet Williams, dass jeder Trader profitabel sein kann und das Trading nur ein psychologisches Spiel ist. Seiner Ansicht nach ist es einfach, an den Märkten Geld zu verdienen, wenn man die zugrunde liegende Marktstruktur versteht. Um dies für alle einfacher zu machen, hat er den Markt in verschiedene Teile, so genannte Dimensionen, aufgeteilt, die jeweils einen Mehrwert für das Gesamtbild bieten.

In diesem Artikel werde ich zunächst versuchen, die fünf Dimensionen zu erklären, die B. Williams in seinem Handelssystem verwendet. Anschließend zeige ich Ihnen die immense Hilfe, die der BW-Zone Indicator For MT4 beim Finden und Handeln mit diesen Dimensionen bietet.

Die fünf Dimensionen von Bill Williams Chaostheorie

Bill Williams definiert in seinem Ansatz zum Handeln mit der Chaostheorie, die alle aufeinander aufbauen, fünf Marktdimensionen. Dies bedeutet, dass Sie die besten und sichersten Trades erzielen, wenn alle Dimensionen aufeinander abgestimmt sind. Die Abmessungen sind:
– Fraktale
– Schwung
– Beschleunigung / Verzögerung
– Zone
– Ausgleichslinie

Er verwendet verschiedene Indikatoren, um das Erkennen dieser Dimensionen zu vereinfachen. Alle diese Indikatoren sind in Metatrader4 enthalten, so dass Sie sie leicht verwenden können. Darüber hinaus verwendet er den Alligator-Indikator, um Ihren Handel im Allgemeinen in die richtige Marktrichtung zu lenken.

Für die erste Dimension verwendet er den Fraktalindikator. Ohne ein Signal von diesem Indikator sollten alle Signale aus den anderen Dimensionen ignoriert werden. Ein Fraktal gilt als gültiges Signal, wenn es je nach Marktkontext über oder unter der roten Linie des Alligatorindikators erscheint.

Die zweite Dimension benutzt den großartigen Oszillator. Dieser Indikator bestimmt die Marktdynamik. Es gibt drei verschiedene Signaltypen mit dieser Anzeige. Wenn Sie sicherere Trades wünschen, sollten Sie jedoch warten, bis sich auch die anderen Dimensionen angleichen.

In der dritten Dimension verwendet Williams den Beschleunigungs- / Verzögerungsoszillator (AC), um Änderungen in der Beschleunigung zu finden. Eine Änderung der Beschleunigung sei das erste Anzeichen für eine bevorstehende Änderung der Preisbewegung.

Nun zur wichtigsten Dimension, der vierten Dimension. Diese Dimension wird als Zone bezeichnet, da nach einer Ausrichtung der beiden vorherigen Dimensionen gesucht wird. Eine Zone wird erstellt, wenn sowohl der Awesome-Oszillator als auch der AC-Oszillator für mindestens zwei aufeinanderfolgende Balken dieselbe Farbe haben. Diese Zonen bieten sehr gute Handelsmöglichkeiten, da Momentum und Beschleunigung im Marktkontext übereinstimmen. Wie Sie sich vorstellen können, ist das Erkennen dieser Zonen die wichtigste Aufgabe, da Trades in der Zone die besten Ergebnisse erzielen.

Hier setzt der BW-Zone Indicator For MT4 an und zeigt uns die Zonen auf sehr bequeme Weise an.

การจัดอันดับของโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี:
 • Binarium
  Binarium

  อันดับที่ 1 ในการจัดอันดับโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี!

 • Binomo
  Binomo

  อันดับที่ 2 ในการจัดอันดับ! นายหน้าที่เชื่อถือได้

Die fünfte Dimension ist weniger wichtig und wird nur verwendet, um den Handel auf einem guten Niveau zu verlassen.

Vorteile der Verwendung der BW-Zone Indicator For MT4

Wie ich bereits sagte, ist das Erkennen der vierten Dimension der wichtigste Aspekt. Der BW-Zone Indicator For MT4 versucht und schafft diese Aufgabe und zeigt uns diese Zonen in unseren Diagrammen an. Sobald Sie es auf Ihre Diagramme gezogen haben, müssen Sie zum Balkendiagramm wechseln, um es korrekt anzuzeigen. Die Anzeige zeigt eine rote Kerze an, wenn der fantastische Oszillator und der Wechselstromoszillator beide rote Balken zeichnen, und umgekehrt, wenn beide Oszillatoren grüne Balken zeichnen. Die grauen Balken zeichnen, wenn die Oszillatoren nicht ausgerichtet sind.

Diese Funktion ist natürlich großartig und kann uns nicht nur viel Zeit, sondern auch viel Stress ersparen, wenn wir versuchen, diese Ausrichtungen selbst zu finden. Wenn der Indikator rote oder grüne Balken anzeigt, können Sie sich die anderen Indikatoren ansehen, die Williams in seinem System verwendet, um Setups zu finden. Diese haben jetzt eine viel höhere Erfolgschance, weil der Markt in der Zone ist.

Wie Sie sehen, kann der Indikator einen enormen Einfluss auf unsere Handelsleistung haben. Die Verwendung des BW-Zone Indicator For MT4 ist gleichzeitig sehr einfach und vereinfacht den Handel auf Basis der Psychologie und der Chaostheorie erheblich.

BW-Zone

по существу, он реализует идею визуальной интерпретации состояния четвертого аспекта теории хаоса с помощью B. Уильямс – зона.

Информация о теории хаоса в целом и по логике определения его состояния, в частности, можно найти здесь.

Вкратце, состояние зоны определяется на основании значений двух показателей: Awesome Oscillator и разгона / торможения. Оба включены в стандартный пакет в MetaTrader (Вставить – индикаторы – В. Уильямс).

Когда движущая сила (Awesome Oscillator – AO) и ускорение (Время разгона / торможения – AC) находятся в том же самом направлении (как зеленый или красный и) – Это означает, что движущая сила движется не только в этом направлении, но и ускоряет.

Если текущие столбцы АС и АО зеленые, это указывает на зеленую зону. Для ясности, этот бар может быть окрашен в зеленый цвет.

Если текущие столбцы АС и АО красные, это указывает на красную зону. Для ясности, этот бар может быть окрашен в красный цвет.

Если столбцы АС и АО имеют различные направления, бар окрашен в серый цвет (серая зона).

MT4 Индикаторы Forex – Инструкции по загрузке

BW-Zone является Metatrader 4 (MT4) Индикатор и суть форекс-индикатора заключается в преобразовании накопленных данных истории.

BW-Zone обеспечивает возможность обнаруживать различные особенности и закономерности в динамике цен, которые не видны невооруженным глазом.

На основании этой информации, трейдеры могут предполагать дальнейшее движение цены и скорректировать свою стратегию соответственно.

Рекомендуемый Форекс Metatrader 4 Торговая платформа:

 • Свободно $30 Для того, чтобы начать торговать Мгновенно
 • Бонус на депозит до $5,000
 • Безлимитная Программа лояльности
 • Награды наградами Forex брокер

Как установить BW-Zone.mq4?

 • Скачать BW-Zone.mq4
 • Скопируйте BW-Zone.mq4 в каталог Metatrader / эксперты / показатели /
 • Запуск или перезагрузить Metatrader 4 клиент
 • Выберите Диаграмма и Временной интервал, где вы хотите проверить свои индикаторы МТ4
 • Поиск “Пользовательские индикаторы” в вашем навигаторе основном осталось в Metatrader 4 клиент
 • Щелкните правой кнопкой мыши на BW-Zone.mq4
 • Присоединить к графику
 • Изменить настройки или нажмите кнопку ОК
 • Индикатор BW-Zone.mq4 доступна на графике

Как удалить BW-Zone.mq4 с вашего Metatrader Chart?

 • Выберите таблицу, где индикатор работает в вашем Metatrader 4 клиент
 • Щелкните правой кнопкой мыши на график
 • “список индикаторов”
 • Выберите индикатор и удалить

Нажмите здесь ниже, чтобы скачать:

BW-ZoneTrade – Индикатор для MetaTrader 5

Идея этого показателя был предложен Билл Вильямс в своей книге “Новые измерения в биржевой торговле: Как получить прибыль от хаоса в акции, Облигации и сырьевые товары”.

Это показывает, “четвертое измерение” рынка – он рисует гистограммы с различными цветами (зеленый, серый и красный) в зависимости от текущего рыночного импульса (1-й производной) и цена ускорения (2производная й), который рассчитывается по Awesome Oscillator (К) и Accelerator Oscillator (переменный ток).

MT5 индикаторы – Инструкции по загрузке

BW-ZoneTrade – Индикатор для MetaTrader 5 является Metatrader 5 (MT5) Индикатор и суть форекс-индикатора заключается в преобразовании накопленных данных истории.

BW-ZoneTrade – Индикатор для MetaTrader 5 предусматривает возможность обнаруживать различные особенности и закономерности в динамике цен, которые не видны невооруженным глазом.

На основании этой информации, трейдеры могут предполагать дальнейшее движение цены и скорректировать свою стратегию соответственно.

Рекомендуемый Форекс Metatrader 5 Торговая платформа:

 • Свободно $30 Для того, чтобы начать торговать Мгновенно
 • Бонус на депозит до $5,000
 • Безлимитная Программа лояльности
 • Награды наградами Forex брокер

Как установить BW-ZoneTrade – Индикатор для MetaTrader 5.mq5?

 • Скачать BW-ZoneTrade – Индикатор для MetaTrader 5.mq5
 • Копировать BW-ZoneTrade – Индикатор для MetaTrader 5.mq5 вашего Metatrader 5 каталог / эксперты / показатели /
 • Запуск или перезагрузить Metatrader 5 клиент
 • Выберите Диаграмма и Временной интервал, где вы хотите, чтобы проверить ваш индикатор MT5
 • Поиск “Пользовательские индикаторы” в вашем навигаторе основном осталось в Metatrader 5 клиент
 • Щелкните правой кнопкой мыши на BW-ZoneTrade – Индикатор для MetaTrader 5.mq5
 • Присоединить к графику
 • Изменить настройки или нажмите кнопку ОК
 • Индикатор BW-ZoneTrade – Индикатор для MetaTrader 5.mq4 доступна на вашем графике

Как удалить BW-ZoneTrade – Индикатор для MetaTrader 5.mq5 от вашего Metatrader 5 Диаграмма?

 • Выберите таблицу, где индикатор работает в вашем Metatrader 5 клиент
 • Щелкните правой кнопкой мыши на график
 • “список индикаторов”
 • Выберите индикатор и удалить

Нажмите здесь ниже, чтобы скачать:

การจัดอันดับของโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี:
 • Binarium
  Binarium

  อันดับที่ 1 ในการจัดอันดับโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี!

 • Binomo
  Binomo

  อันดับที่ 2 ในการจัดอันดับ! นายหน้าที่เชื่อถือได้

ตัวเลือกไบนารีและอัตราแลกเปลี่ยน
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: