eSignal

การจัดอันดับของโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี:
 • Binarium
  Binarium

  อันดับที่ 1 ในการจัดอันดับโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี!

 • Binomo
  Binomo

  อันดับที่ 2 ในการจัดอันดับ! นายหน้าที่เชื่อถือได้

Warrior Trading Blog

 • Ross Cameron
 • Trading Software Review
 • Reviews
eSignal Review
 • Value For Investors

Summary

eSignal offers the best charting platform for professional traders. At $170/mo it may not be a good option for beginner traders who are on a tight budget. For beginner traders, TC2000 is likely a most cost effective platform.

Exclusive to Warrior Trading Students!

Today we’re going to review eSignal. I’ve been actively using eSignal as my primary charting platform for over 3 years. TC2000 was my charting platform prior to eSignal, but I felt it was too laggy, unreliable, and crashed too often at critical moments.

When I first made the switch I was immediately pleased with how fast, responsive, and stable the platform is. I currently use eSignal charts on 6 monitors while running our Day Trading Chat Room, broadcasting streaming audio/video, and running several other applications. Impressively, I’ve had zero issues with lag or crashing.

What is eSignal?

eSignal is an advanced charting platform primarily targeted at active traders who apply technical analysis. The platform is lauded for their endlessly customizable charts and advanced analytical tools including a bulletproof stock scanner, automated systems, market profile, advanced volume analysis, and so on.

eSignal is owned by Intercontinental Exchange, the same company that operates the New York Stock Exchange and ICE futures exchanges, so you can be assured that their data quality is top notch.

In addition to being a comprehensive charting platform, featuring hundreds of technical indicators, eSignal is also a trading platform. You can connect to 50+ different brokers and execute trades directly from inside the platform.

For traders who like to have everything in 1 place, this is a huge advantage. I personally have never used this feature. Since I spent a lot of time programming my hotkeys inside my broker settings, I’m happy to continue using my broker application for trades.

The main drawback to my preference is that I have to enter symbols twice, once in eSignal and once in Speedtrader, but I don’t mind that much.

การจัดอันดับของโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี:
 • Binarium
  Binarium

  อันดับที่ 1 ในการจัดอันดับโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี!

 • Binomo
  Binomo

  อันดับที่ 2 ในการจัดอันดับ! นายหน้าที่เชื่อถือได้

eSignal Pricing: Subscriptions & Fees

 • Classic: $54/month
 • Signature: $176/month
 • Elite: $359/month

A 10% discount is offered for all plans if you prepay for the year’s membership.

eSignal has three membership tiers: Classic, Signature, and Elite. The classic tier seems like a bargain at just $52/month, but the quotes are delayed by 15 minutes, making it all but useful for active traders.

As a day trader checking out eSignal, your choices are between Signature and Elite. They’re surprisingly quite similar in their offerings given their price difference. The primary difference between the two is that Elite offers lots of proprietary technical analytics like Make-or-Break and XTL Breakout/Breakdown, as well as extra education and mentoring. The majority of day traders will get along fine with the Signature plan.

*eSignal has partnered with Warrior Trading and is offering 25% off their charting software, you can find more information on the packages and pricing here.*

Options, Futures, Forex, AND Stocks

I’m sure that I’m only benefiting from a fraction of eSignal’s true potential. They offer options, Forex, Futures, and Stock trading, all inside 1 platform. They also feature dozens of predefined layouts for reviewing overall market conditions. One of my favorites is called “Sector City”.

In Sector City you can review each sector leading or lagging in the market, and then sort stocks in each sector for leaders and losers. For this reason, eSignal is a popular platform among institutional traders who like to have their eyes on the big picture.

eSignal Charts

eSignal offers a wide variety of charting intervals, from time frames, to range, to volume. Here’s the list:

 • Time (seconds, minutes, days, years, etc.)
 • Volume (each bar represents X amount of shares traded)
 • Range (each bar represents a certain price range move)
 • Tick (each bar represents a certain amount of trades executed)

Chart Types

They also have plenty of charting options outside of the traditional candlestick and bar charts:

 • Heiken Ashi
 • Bar
 • Candle
 • Point & Figure
 • Histogram
 • Line
 • Area
 • Kagi
 • Renko
 • Price Break

What I Like

Variable Bar Sizes

When you hold shift while scrolling on the mouse bar you can change the size of the bars easily. It doesn’t have a ton of utility, but its just a neat feature that displays how endlessly customizable this platform is.

Drawing Tools

Traders who are willing to pay a premium price for a charting platform like eSignal tend to be the diligent traders who perform rigorous analysis. And these traders generally love to mark up their charts with trendlines, support and resistance zones, price channels, and other markings.

I’ve never seen a charting platform with a deeper toolbox of drawing tools. Just take a look at the drawing tools toolbar in the screenshot below. There’s still three more tools not displayed:

Charting Spreads

eSignal lets you create custom baskets of securities and weigh them differently. You’re essentially able to simulate any portfolio and chart it’s performance.

For example, I created a portfolio that is equally weighted between long SPY and short four of the market’s favorite shorts: Tesla, Snapchat, Square, and GameStop. Here is what the performance of that portfolio looks like:

As you can see, I was able to create a custom symbol for this portfolio too, I called it “

LONGSHORT1.” This makes it easy to revisit this at any time by typing that symbol into the ticker box.

You can also create spreads to chart the difference in performance between two securities. Let’s say I wanted to see the difference in performance between J.P. Morgan and Goldman Sachs, I would type in JPM – GS in the symbol box. Here’s what that looks like charted:

eSignal’s spread charting capabilities go even further than that, you can multiply and divide the performance of different securities, and more.

What I Don’t Like

Chart Zoom

My least favorite part of eSignal’s charts is their zoom feature. There isn’t a default keyboard macro to zoom, and you have to use a zoom mouse cursor to select the area that you want to zoom into.

I much prefer TradingView’s zoom controls. You use left-click to scroll horizontally, and the mouse wheel to zoom in and out.

eSignal Screener

eSignal’s built-in stock scanner is called Market Screener Plus, it’s lightweight and is pretty powerful. My favorite aspect of the screener is that you can create your own rules, similar to an advanced standalone screener like Portfolio123.

Let’s take an example from MarketScreener’s presets: 4 Day Loss, it looks for stocks that have closed below their previous day’s close for four days in a row.

We can see the custom rules established, each rule necessitating that the previous day’s close must be above the present day’s close. When you contrast this to a more static screener like TradingView’s, you can how much freedom MarketScreener Plus gives you.

TradingView’s screener gives you a set of filters and a way to interact with each one. When it comes to making filters interact with each other, like we do with the previous day’s closes in the example above, are very limited.

How To Install The Warrior Trading Layout

eSignal Competitors

eSignal’s primary competitors are TC2000 and TradingView.

The choice between the three will come down to the type of trader you are, the type of UI you prefer for charting software, and the subscription price.

Price Breakdown

eSignal is easily the most expensive of the bunch, with their least expensive plan costing $52/month with 15-minute delayed data, while TradingView’s top tier plan costs less at $49.95/month.

All costs are monthly:

Awards

Being in business for decades, eSignal has won several awards. The most notable is their series of Reader’s Choice Award wins awarded by Stocks & Commodities Magazine.

 • Best Real-Time/Delayed Data: 16 times since 1993
 • Best End of Day Data: two times since 2006
 • Best Stock Trading System: 11 times since 1994
 • Best Futures Trading System: 12 times 1993

eSignal has also earned accolades in the World Finance Awards, Trader Planet Star Awards, the UK Forex Awards, and others.

Pros and Cons

 • Best data quality in the industry
 • Endlessly customizable
 • Deep toolbox of drawing tools and indicators
 • Many addons are quite expensive, and each one has an individual price.

Final Thoughts

eSignal is the industry standard when it comes to charting packages. It’s endlessly customizable, lightweight, easy to use, and has just about everything an active trader could ask for. It’s on the higher side when it comes to price, but you get what you pay for.

Owned by ICE, they probably have the highest quality data in the industry, a factor often overlooked when judging charting software, especially for those on a shorter time frame.

LightSpeed Reduced Commissions

From time to time we refer third-party products or services to you. We may receive compensation from those third parties whose products or services we refer, however, our reviews and recommendations are independent of any compensation we may receive. There is no obligation for you to interact or transact with these third parties.

Recent Posts

thinkorswim Review 2020: Most Versatile Platform?

 • Mar 3, 2020
 • Sean
 • Trading Software Review
 • Reviews

Value For Investors Value For Active Traders Commissions & Fees Platform & Tools Custome Service Order Execution Mobile Trading Options Trading 4.6 Summary thinkorswim is TD Ameritrade’s flagship trading platform that offers a plethora of sophisticated charting tools, customization features, and much more. We were very impressed with the quality and reliability of this platform, […]

Bookmap Review 2020: An Inside Look At Their Platform and Tools

 • Feb 27, 2020
 • Sean
 • Trading Software Review
 • Reviews

Value for Investors – 90 Value for Active Traders – 100 Commission & Fees – 80 Platform & Tools – 100 Customer Service – 100 94 Summary Bookmap is a solid tool for traders and investors looking to have a better visualization of markets that will provide a necessary edge in this competitive industry. There […]

StockTwits Review: The Good and Bad

 • Jul 19, 2020
 • Sean
 • Trading Software Review
 • Reviews

Value For Investors Value For Day Traders Platform & Tools Customer Service Quality of Information 3.7 Summary StockTwits is a social networking platform that was created for traders and investors to gather and share ideas in real-time. It has its pros and cons with the quality of the information provided so it’s important to make […]

TastyWorks Broker Review 2020

 • Jun 27, 2020
 • Joseph B
 • Broker Review, Trading Software Review
 • Reviews

Value For Traders Platform & Tools Reliability Coolness Factor Customer Service Options Trading Mobile Trading 4.5 Summary TastyWorks is a fun broker to trade Options with and you have the ability to trade equities beyond the U.S. markets. They are reliable with a mobile and online chat along with competitive pricing and futures trading. TastyWorks […]

3 Comments

Nuker

Great review you got there. I was wondering how many charts can I open at once in eSignal? Can I open 100 charts?

William Taylor

Esignal charts freeze up constantly during day and globex session. will cost your trading acct. Have complained and nothing happens, absolutely no customer follow-thru.

Mike

I have been with esignal for better than 10 years and and for the past 2 years of service has gotten bad I don’t know if it has anything to do with ICE or not but they definitely need to get their act together.
The connection has a tendency to drop off at the open in the market and also in the middle of the night when there’s nobody there to answer the phone. How diffiult and expensive is it to pay someone to answer the phone.

Leave a Reply Cancel

Before I started trading, I would make $1000 in 2 weeks. Now after taking the warrior trading course, I can make that in a single day, at 26, I now own my own house and I am fully independent, thank you warrior trading for everything you have done for me, my future looks brighter than ever!

Max

I had a job I didn’t really like and I was forced to live five thousand miles away from my home Country. After joining Warrior Trading, I can trade from anywhere and my income is more than doubled. Thanks to this community, it now feels like I’ve been given the keys to absolute freedom.

Roberto

After 3 years of trading as a student my portfolio has net more than $230k. For year 2020, in less than 6 months I’ve net more than 140k. With Warrior Trading’s mentorship and my investment knowledge prior to coming on-board, I developed my own short term swing trading strategy.

Drew

On January 24th 2020 I started with $690 in my account. In March I made $4,433.89 and by April, my account was up 1,000%. I’d made $6,900 in 42 trading days.

Petr

I think trading is the only place in life where I can say I am totally responsible for my outcomes. That’s huge in a world where previously waiting on someone else to make decisions about my income felt like a prison. I now have full autonomy.

Celena

Billing & General Support – [email protected]

Warrior Trading, PO Box 330, Great Barrington, MA 01230
1-530-723-5499

If you do not agree with any term of provision of our Terms and Conditions you should not use our Site, Services, Content or Information. Please be advised that your continued use of the Site, Services, Content, or Information provided shall indicate your consent and agreement to our Terms and Conditions.

Warrior Trading may publish testimonials or descriptions of past performance but these results are NOT typical, are not indicative of future results or performance, and are not intended to be a representation, warranty or guarantee that similar results will be obtained by you.

Ross Cameron’s experience with trading is not typical, nor is the experience of students featured in testimonials. They are experienced traders. Becoming an experienced trader takes hard work, dedication and a significant amount of time.

Your results may differ materially from those expressed or utilized by Warrior Trading due to a number of factors. We do not track the typical results of our current or past students. As a provider of educational courses, we do not have access to the personal trading accounts or brokerage statements of our customers.

Available research data suggests that most day traders are NOT profitable.

In a research paper published in 2020 titled “Do Day Traders Rationally Learn About Their Ability?”, professors from the University of California studied 3.7 billion trades from the Taiwan Stock Exchange between 1992-2006 and found that only 9.81% of day trading volume was generated by predictably profitable traders and that these predictably profitable traders constitute less than 3% of all day traders on an average day.

In a 2005 article published in the Journal of Applied Finance titled “The Profitability of Active Stock Traders” professors at the University of Oxford and the University College Dublin found that out of 1,146 brokerage accounts day trading the U.S. markets between March 8, 2000 and June 13, 2000, only 50% were profitable with an average net profit of $16,619.

In a 2003 article published in the Financial Analysts Journal titled “The Profitability of Day Traders”, professors at the University of Texas found that out of 334 brokerage accounts day trading the U.S. markets between February 1998 and October 1999, only 35% were profitable and only 14% generated profits in excess of than $10,000.

The range of results in these three studies exemplify the challenge of determining a definitive success rate for day traders. At a minimum, these studies indicate at least 50% of aspiring day traders will not be profitable. This reiterates that consistently making money trading stocks is not easy. Day Trading is a high risk activity and can result in the loss of your entire investment. Any trade or investment is at your own risk.

Any and all information discussed is for educational and informational purposes only and should not be considered tax, legal or investment advice. A referral to a stock or commodity is not an indication to buy or sell that stock or commodity.

This does not represent our full Disclaimer. Please read our complete disclaimer.

Citations for Disclaimer

Barber, Brad & Lee, Yong-Ill & Liu, Yu-Jane & Odean, Terrance. (2020). Do Day Traders Rationally Learn About Their Ability?. SSRN Electronic Journal. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2535636

Garvey, Ryan and Murphy, Anthony, The Profitability of Active Stock Traders. Journal of Applied Finance , Vol. 15, No. 2, Fall/Winter 2005. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=908615

Douglas J. Jordan & J. David Diltz (2003) The Profitability of Day Traders, Financial Analysts Journal, 59:6, 85-94, DOI: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.2469/faj.v59.n6.2578

Copyright © 2020 Warrior Trading™ All rights reserved.

eSignal Trading Software

eSignal provides streaming, real-time financial market data, news, analytics and decision-support tools for professional and active traders.

Professional Tools for the Active Trader

eSignal is an all-in-one trading platform with full customization and intuitive interface. The new trade manager allows users to view in real time the current market depth to effectively place trades and manage orders quickly. eSignal includes access to powerful fundamental data, an integrated research window to view company profiles, financials, analyst ratings, plus much more.


Cannon Trading respects your privacy, all transactions are safe and secure with High-grade Encryption (AES-256, 256-bit keys). We do not sell your information to third parties.

The trading results on the demo accounts do not include commissions, exchange fees and N.F.A fees that you are going to get charged on your real account. You should also consider that certain fills you would get on a “demo” account might not reflect the same result on a live market action. Demo accounts use hypothetical money and don’t have the emotional impacts of real money. This demo is designed as an introduction to using the platform; it is not intended to mimic trading results in a live trading environment.


Cannon Trading respects your privacy, all transactions are safe and secure with High-grade Encryption (AES-256, 256-bit keys). We do not sell your information to third parties.

Trade Like a Pro with the Platform the Pros Use

eSignal’s new Watch List capabilities allow traders to easily view, sort and scan thousands of built-in, add-on, and EFS (eSignal Formula Script) studies and symbol lists. eSignal also makes it easier to test total performance and individual trades, as well as evaluate multiple strategies at a glance. As a leader in providing streaming, real-time market data via the Internet, eSignal is committed to providing the investment community with the highest level of products and services to aid and enhance their trading experience.

eSignal also offers a full line of training webinars and seminars to teach you how to use the tools and strategies to improve your trading. No matter what market you’re interested in, our eSignal Learning managers can help you become a more effective trader. Sign up now for a 30 day, risk-free trial.

eSignal 線上詢價平台

eSignal 常見問答集

20 年來,eSignal 全力在全球各大金融重鎮設置資料中心,目前在全球各地部署了超過15個大型資料中心,並透過其專利的7 Ticks 低延遲報價技術,即便在最繁忙的交易時間,其報價速度絲毫不受任何影響。此外,eSignal 資料中心具有全年無休的不間斷監控,正常運作時間高達99.9 ,讓每一位客戶都能享有高速穩定的報價源。

1. 內建報價源:IDC本身為交易決策分析軟體廠商,但同時也是報價商,擁有自己的全球市場報價源。軟體啟動之後,投資人只要輸入帳號及密碼,就可自動連接報價系統,投資人只需透過 Symbol Search,就可以查找全球商品。

2. 研究報告與相關新聞:交易決策分析軟體本身亦提供即時的市場資訊、個股相關新聞、產業研究報告等,在 eSignal 中,使用的是 Dow Jones 財經新聞服務。

3. 行情分類與掃描:eSignal 軟體本身內建多種行情分類與掃描,例如當日漲跌幅最大 (絕對點數及%數)、歷史新高/新低等多種篩選條件,如果這樣還不夠,還可以選擇專屬的 Market Screener Plus,就可進行快速的市場即時掃瞄。

4. 功能強大的交易平台:eSignal平台內建上百種的技術指標、多樣化的畫圖工具,透過平台本身的 EFS語言,投資者亦可直接於平台上編寫策略以及回測。

5. 下單:最後,通過eSignal可以與您的經紀商帳戶連接後直接下單,不過目前 eSignal只串連國外券商,台灣較知名的如Interactive Brokers,其他可以查詢 國外券商一覽表。

Volume Chart 等量K線
Volume 繪圖即是等量K線,是以某個數量的成交量為基準,每個Bar的成交量皆相等,主要是用來觀察趨勢進行中,產生大成交量時股價的變化。

Range Bar 等幅K線
Range繪圖即是等幅K線,是針對Tick跳動設一個範圍,當跳動範圍超出設定值時,就會畫出下一根 Bar,而這樣的圖表顯示方式,主要就是為了減少時間K線在盤整時帶來的雜訊,產生訊號過多,透過Range Bar可以讓盤整時的趨勢更加明顯。

Price Bar 價格變動次數
Price Change繪圖則是根據成交價變動達設定值時,畫下一根 Bar,透過Price change,你可以更準確的抓到市場變動的方向。

登入eSignal,在上方工具列Trade 的選項中點擊「Broker Manager」,Broker Manager 視窗中新增國外券商,在Name 欄位處輸入您可辨識IB 的名字,在Broker欄位處選擇Interactive Brokers。

在eSignal 的另一個視窗Trade Manger,點選IB 如紅框中所示,即可開始下單。

另外,提醒您,目前 eSignal 並不支援蘋果的系統。

不過,如果報價、寫程式、下單皆透過 eSignal 平台,仍建議具備基本的英文能力較不吃力。另外,可洽詢兆毅資訊─台灣代理商,客服電話02-23678583,除了課程訓練之外,亦提供中文使用手冊協助您快速上手。

(1)假設想將視窗子項目 – SuperPage 移到其他螢幕,請在子項目上按右鍵選擇 Detach Page。

(3)要將 SuperPage 接回 eSignal 平台上,請在另接螢幕上按右鍵點選Attach Page。

(4)跳到外接螢幕的視窗就能接回在 eSignal 平台上!

以下的圖和解說皆為新版的 eSignal ,如果您未重新下載 eSignal ,舊版的 eSignal 依然有圖 1 的 search bar 放大鏡符號,點選開後可以輸入關鍵字,或是從交易所選單中直接選擇交易所,然後在關鍵字中輸入「 * 」按搜尋即可看到點選的交易所所有商品。

新版的 eSignal 舉 CME 4 大交易所為例,如下:

(1)從平台右上方的 search bar 點選搜尋。

(2)視窗左半部可依不同的篩選條件點選。如以 CME 4 大交易所為例:Exchange -> US Futures ->勾選CME. CBOT. COMEX.NYMEX

• 股票和指數期權
(合約代碼)空格(年的後兩位元數位)(月份字母代碼)(履約價) 股票和指數期權的月份代碼:

(合約代碼)空格(到期月份字母代碼)(到期年的最後一個數字)。

• 期貨
月份字母代碼:

※ 非美國交易所的期貨合約代碼需要加交易所代碼作為尾碼。

• 期貨期權
(合約代碼)空格(到期月份字母代碼)(到期年的最後一個數字)(C如果是買權 / P如果是賣權)(履約價)
※ 如果是非美國交易所的期權需要加交易所的代碼最為尾碼。

• 外匯
與美元之間兌換匯率 (貨幣國際代碼)空格(A0-FX) 非美元貨幣之間匯率 (貨幣國際代碼1)(貨幣國際代碼2)空格(A0-FX)。

(1)在 Chart 視窗上按右鍵點選 Insert Study

(2)選擇 Formulars 的Tab

(3) 如想新增新的指標和策略到 eSignal 平台上,操作步驟如下:

(A)先在您的電腦中搜尋 Interactive data 資料夾。

(B)找到 eSignal 的 Interactive data 的資料夾後,點選 Formulars 文件夾。

(D)點選進入 My Formulars 後,複製其路徑。

(E)在 eSignal EFS 範例網站上選擇您想要的策略,點選後下載到剛才複製的路徑中。

(G)選擇 My Formulars 的Tab,選擇新策略套用。例如:BidAskSize。

如何在 eSignal 平台上自訂連續月?

以大連玉米(C H6-DCE)來說,先從 Watch List的視窗點選空白處兩下,點選齒輪下拉選單的Insert Continuous Contract,填入正確的 Root 和 Exchange。以大連玉米來說,Root 為其商品代號 C,Exchange 交易所為 DCE,選擇想要加入的月份及到期日設定,最底下可編輯欲顯示的名稱,即可完成。

(2)在工具列的 Tools 點選 Composite Symbol Manager

(4)在驚嘆號後面加上=1(eSignal top of book代碼中為電子盤的意思),按 Accept 就會套用到您在 Watch List 裡面的

การจัดอันดับของโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี:
 • Binarium
  Binarium

  อันดับที่ 1 ในการจัดอันดับโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี!

 • Binomo
  Binomo

  อันดับที่ 2 ในการจัดอันดับ! นายหน้าที่เชื่อถือได้

ตัวเลือกไบนารีและอัตราแลกเปลี่ยน
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: