JMA

การจัดอันดับของโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี:
 • Binarium
  Binarium

  อันดับที่ 1 ในการจัดอันดับโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี!

 • Binomo
  Binomo

  อันดับที่ 2 ในการจัดอันดับ! นายหน้าที่เชื่อถือได้

Different By Design

U.S. 5G Leadership

JMA produces the world’s only 100% U.S. designed, developed and manufactured 4G and 5G solutions. Privately owned, JMA employs a patient investment approach, supporting long-term development of complex, disruptive solutions.

First to Software-Based Wireless

JMA set the bar for software-based wireless networks, launching XRAN in 2020. Live across large global networks, XRAN provides maximum flexibility, space savings and software driven scalability including a 100% software path to 5G.

First to Advanced Indoor 5G

JMA is the first to start production of an advanced 5G radio solution specifically designed for indoor spaces.

Next Generation Private Wireless

Industrial grade, software defined. Unmatched flexibility, capacity and 5G upgradability.

JMA – Maskinhandlernes IT-leverandør

Styrk din forretning med kun én IT løsning!

En IT løsning bygget på mere end

30 års kærlighed til maskinhandel og IT

DSM skaber overblik over din forretning, samler alle dine administrative opgaver i ét samlet IT system og vil på sigt skabe en bedre økonomi. Én samlet løsning til hele din forretning. Fordi vi elsker maskinhandel og IT!

Få styr på din virksomheds ressourcer – helt automatisk

Med DSM løsningen kobles hele virksomhedens IT sammen – fra servicemontørerne på landevejen til værkførerens kontor og hele vejen til bogholderiet.

Med vores tillægsmodul til ordrestyring, kan den enkelte montør selv registrere sin tid direkte på telefonen. Det gør det nemt for kontoret at se opgavens omfang, hvilke reservedele, der er brugt og om der skal bestilles nye reservedele.

Få overblik over din maskinhandel

Via den indbyggede maskinkonfigurator kan du allerede i tilbudsfasen hente en konfiguration fra leverandøren af den maskine, som kunden ønsker.

การจัดอันดับของโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี:
 • Binarium
  Binarium

  อันดับที่ 1 ในการจัดอันดับโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี!

 • Binomo
  Binomo

  อันดับที่ 2 ในการจัดอันดับ! นายหน้าที่เชื่อถือได้

Du kan automatisk beregne priser via den elektroniske prisopdateringsservice.

Du kan skabe et komplet overblik over omkostninger og indtægter på den enkelte maskine.

DSM kan styrke din konkurrenceevne

DSM består af mange detaljer og finesser, som gør systemet skræddersyet til maskinhandel

DSM er fremtidssikret og er på forkant med den teknologiske udvikling

DSM er international – vi findes i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland og Spanien

DSM er bygget på Microsoft Dynamics

Vore kunder siger!

“Som daglig intern supporter på vores IT systemer, anerkender jeg til fulde JMA’s professionelle, løsningsorienterede tilgang og forståelse for vores, til tider meget branchespecifikke, problemstillinger i dagligdagen. Jeg oplever stor samarbejdsvillighed omkring tilretninger af systemer, løsning af diverse udfordringer og generel support.

Alt sammen med hurtig og effektiv ekspedition som omdrejningspunkt.”

“At få nyt økonomisystem vidste vi godt vil være en kæmpe udfordring. Men hele konverteringen gik rigtig fint og hurtigt, og alle vores data var med i det nye system. Under hele forløbet fik vi al den support vi behøvede og der kom ingen ekstra regninger.

Vi sætter stor pris på JMAs yderste kompetente support. De ved, hvad vi snakker om.”

DSM – En komplet maskinhandlerløsning

JMAs DSM (Dealer Service Management) system er et ERP-system specielt udviklet til maskinhandlerbranchen.

DSM er et system, der er bygget på Microsoft Dynamics Business Central versionen, hvilket betyder, at det let kan integreres med andre af Microsoft produkter.

DSM systemet kommer rundt om alt i netop din virksomhed, da systemet indeholder smarte funktioner, der er med til at holde overblik over service, logistik, finans og køb/salg. Systemet er udviklet til at optimere på virksomhedens arbejdsgange og har i nogle tilfælde vist sig at kunne fordoble effektiviteten i visse virksomheder.

DSM systemet bliver i dag brugt af maskinhandlere verden over med mere end 2000 brugere i Danmark, Sverige, Norge og Tyskland, der benytter systemet.

Systemet giver din virksomhed mulighed for at knytte tætte relationer til samarbejdspartnere og kunder. Løsningen er fremtidssikret og bliver løbende vedligeholdt af vores dygtige medarbejdere og i samarbejde med maskinhandlere bliver systemet hele tiden videreudviklet.

Funktioner i DSM

Inden for service behandler DSM systemet garantihåndtering og servicejournaler. Der findes et planlægningssystem.

Inden for logistik har DSM funktioner til at beregne optimalt lager, beregne ukurans samt en funktion til håndtering af rabat.

Finanssektionen i systemet er med til at give ledelsen et overblik over de økonomiske tal inden for køb/salg og service gennem systemets ledelsesrapportering.

I køb/salg sektionen gør DSM systemet det muligt at få overblik over købs- og salgskæder samt kunder i systemets CRM-system. Der er også mulighed for at konfigurere maskiner gennem systemets maskinkonfigurator.

Tilvalgsmuligheder i DSM

Til systemet findes der også nogle tilvalgsmoduler inden for hver sektion af maskinforretningen. For eksempel inden for køb/salg kan man tilkøbe funktionen “internet portaler”, der gør det muligt at benytte sig af diverse portaler. En anden tilvalgsmulighed inden for køb/salg er udlejningssystemet, der gør det muligt at holde overblikket over udlejede maskiner samt økonomien over disse.

Inden for logistik har vi funktioner, der gør det muligt at integrere op mod en webshops, automatisk prisopdatering samt tidsregistrering. Derforuden kan man inden for logistik tilkøbe trådløse scannere til scanning af varer og en komplet butiksløsning, der gør det muligt at håndtere salg i den fysiske butik.

I servicesektionen er det muligt at tilkøbe funktioner, der gør det muligt at holde overblik over servicekontrakter, ordrestyring til udekørende serviceteknikere/montører samt et system, der behandler opgaveplanlægning.

Inden for finans er der mulighed for at tilkøbe sig til funktioner som for eksempel elektronisk fakturering, udvidet ledelsesrapportering, workflow OCR samt Payment Management.

Issued April 7th, 2020
Japan Management Association

Acting on the emergency requests from Prime Minister Shinzo Abe concerning measures against Novel Coronavirus (COVID-19) infection, Japan Management Association is taking the following actions:

 • All seminars organized by Japan Management Association scheduled between April 8th and May 11th (Monday) are cancelled or postponed.
  Our event secretariat will contact relevant staff member of applicant companies with further details, so please wait to be contacted.
 • As of now, we plan for seminars on May 12th (Tuesday) and later to take place as scheduled.
 • If you have any inquiries concerning our operations, please contact our relevant secretariat by email.

During the above period, our staff will be performing necessary duties from their homes.
Please note that all telephone inquiries will be handled by return calls.
Therefore, it may take us longer than usual to contact you or to address your inquiries.
We thank you for your understanding.

We intend to respond flexibly to the future course of events.
This policy is subject to change without notice. In such cases, we will post notifications on this website.
We apologize for the inconvenience caused, and we ask for your understanding and cooperation in this difficult time.

Supporting corporate management innovation and leading sound development of various industries

JMA provides management related activities (survey, research, information collection and publication), human resources development, and technological development across all the industries to contribute to the development of the Japanese economy, and the improvement of the quality of life thus encouraging the growth of the global society.

การจัดอันดับของโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี:
 • Binarium
  Binarium

  อันดับที่ 1 ในการจัดอันดับโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี!

 • Binomo
  Binomo

  อันดับที่ 2 ในการจัดอันดับ! นายหน้าที่เชื่อถือได้

ตัวเลือกไบนารีและอัตราแลกเปลี่ยน
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: